• Litwa
  • 9 września, 2014 12:18

Litwini: Ochrona środowiska może się przyczynić do wzrostu gospodarki

Większość mieszkańców kraju jest zdania, że efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz ochrona środowiska mogą przyczynić się do wzrostu gospodarki.

zw.lt
Litwini: Ochrona środowiska może się przyczynić do wzrostu gospodarki

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Najnowszy sondaż Eurobarometru pokazuje, że znacząca większość Litwinów podziela pogląd, że efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych (76 proc.) i ochrona środowiska (68 proc.) mogą pobudzać wzrost gospodarczy.

Najczęstszym powodem do niepokoju jest zanieczyszczenie powietrza (64 proc.) i wody (53 proc.), jak również wytwarzanie odpadów i wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

W odniesieniu do publicznych wydatków i inwestycji 65 proc. mieszkańców kraju jest zdania, że organy publiczne ich kraju powinny przedkładać kwestie ekologii nad koszty.

Zdaniem 72 proc. duże przedsiębiorstwa i przemysł robią zbyt mało; 67 proc. ma podobną opinię o rządzie Litwy. Natomiast 72 proc. uważa, że sami obywatele mogą bardziej się starać. Dla obywateli dbałych o ochronę środowiska najważniejsze są: sortowanie odpadów do recyklingu, ograniczenie zużycia energii gospodarstwa domowego i korzystanie z transportu publicznego.

PODCASTY I GALERIE