Litwa
zw.lt

Litwini: Ochrona środowiska może się przyczynić do wzrostu gospodarki

Większość mieszkańców kraju jest zdania, że efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz ochrona środowiska mogą przyczynić się do wzrostu gospodarki.

Najnowszy sondaż Eurobarometru pokazuje, że znacząca większość Litwinów podziela pogląd, że efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych (76 proc.) i ochrona środowiska (68 proc.) mogą pobudzać wzrost gospodarczy.

Najczęstszym powodem do niepokoju jest zanieczyszczenie powietrza (64 proc.) i wody (53 proc.), jak również wytwarzanie odpadów i wyczerpywanie się zasobów naturalnych.

W odniesieniu do publicznych wydatków i inwestycji 65 proc. mieszkańców kraju jest zdania, że organy publiczne ich kraju powinny przedkładać kwestie ekologii nad koszty.

Zdaniem 72 proc. duże przedsiębiorstwa i przemysł robią zbyt mało; 67 proc. ma podobną opinię o rządzie Litwy. Natomiast 72 proc. uważa, że sami obywatele mogą bardziej się starać. Dla obywateli dbałych o ochronę środowiska najważniejsze są: sortowanie odpadów do recyklingu, ograniczenie zużycia energii gospodarstwa domowego i korzystanie z transportu publicznego.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!