• Litwa
  • 30 kwietnia, 2019 14:27

Litwini nie tolerują Romów i uchodźców

Dwie trzecie mieszkańców Litwy nie chce mieć za sąsiadów Romów – wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez spółkę Baltijos Tyrimai na zamówienie Instytutu Badań Etnicznych.

Litwini nie tolerują Romów i uchodźców

Fot. Joanna Bożerodska

63 proc. ankietowanych nie chce mieć za sąsiadów Romów, a poza tym 39 proc. nie chce pracować z Romami, a 65 proc. wynajmować mieszkanie.

27 proc. badanych ma negatywny stosunek do uchodźców (27 proc.) oraz wobec mniejszości etnicznych i narodowych: buddyści, hinduiści (21 proc.), Syryjczycy, Irakijczycy (18 proc.), Afrykanie (15 proc.).

Poza tym 74 proc. ankietowanych odpowiedziało, że liczba uchodźców może mieć wpływ na większą ilość przestępstw w kraju.

Negatywny stosunek do Żydów ma 8 proc. badanych.

Zmniejszyła się liczba osób negatywnie nastawionych wobec środowiska LGBT.

PODCASTY I GALERIE