• Litwa
  • 14 maja, 2014 10:29

Litwini nie mają zaufania do własnego Sejmu

Na Litwie zaufanie do instytucji Unii Europejskiej jest większe, niż do władzy narodowej. W sondażu Eurobarometru najgorsze noty ma Sejm Litwy.

BNS
Litwini nie mają zaufania do własnego Sejmu

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Zaufanie do tej instytucji ma zaledwie 10 proc. Litwnów. Tymczasem średnia unijna zaufania do narodowych parlamentów stanowi 27 proc. Najlepiej swój parlament oceniają Szwedzi – zaufanie do Rikstagu deklaruje 72 proc. mieszkańców. Rząd Litwy darzy zaufaniem 21 proc. mieszkańców Litwy, przy średniej unijnej 26 proc.

Liepiej pod względem zaufania w naszym kraju wypadają Parlament Europejski, Komisja Europejska i Bank Centralny Europy. Zaufanie do tych instytcji deklaruje odpowiednio 48,47 i 43 proc. Litwinów, przy średniej unijnej około 33 proc.

PODCASTY I GALERIE