Litwa
BNS

Litwini nie mają zaufania do własnego Sejmu

Na Litwie zaufanie do instytucji Unii Europejskiej jest większe, niż do władzy narodowej. W sondażu Eurobarometru najgorsze noty ma Sejm Litwy.

Zaufanie do tej instytucji ma zaledwie 10 proc. Litwnów. Tymczasem średnia unijna zaufania do narodowych parlamentów stanowi 27 proc. Najlepiej swój parlament oceniają Szwedzi – zaufanie do Rikstagu deklaruje 72 proc. mieszkańców. Rząd Litwy darzy zaufaniem 21 proc. mieszkańców Litwy, przy średniej unijnej 26 proc.

Liepiej pod względem zaufania w naszym kraju wypadają Parlament Europejski, Komisja Europejska i Bank Centralny Europy. Zaufanie do tych instytcji deklaruje odpowiednio 48,47 i 43 proc. Litwinów, przy średniej unijnej około 33 proc.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!