• Litwa
  • 18 listopada, 2015 9:20

Litwini nie chcą uchodźców

Ponad 61 procent Litwinów niechętnych uchodźcom, zaś blisko 68 procent źle ocenia politykę Unii Europejskiej w sprawie przyjmowania migrantów.

BNS
Litwini nie chcą uchodźców

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Większość uważa, że Litwa nie poradzi sobie z ich integracją, u wielu osób wzbudza strach potężna fala migracji w skali Europy. Respondenci uważają, że ludzie, którzy uciekają przed wojną, stanowią wśród uchodźców mniejszość.

Z decyzją władz o relokacji uchodźców zgadza się niecałe 28 procent Litwinów. Swoją odpowiedź uzasadniają między innymi pobudkami humanitarnymi (10,2 proc.), chęcią solidaryzowania się z Europą (6,7 proc.), ale także tym, że uchodźcy i tak nie zostaną na Litwie (10,9 proc.).

Większa część respondentów nie zgadza się z planowaną liczbą uchodźców, których ma przyjąć Litwa – 1105. 42,5 proc. ankietowanych wskazało, że Litwa nie ma środków na przyjęcie takiej liczby migrantów, 18,4 proc. jest zdania, że Litwa nie zbierze takiej liczby uchodźców.

Sondaż pod koniec października przeprowadziła spółka Spinter tyrimai.

PODCASTY I GALERIE