• Litwa
  • 7 sierpnia, 2014 16:40

Litwini nie chcą leczyć się w Europie

Planowe leczenie się za granicą nie jest na Litwie zbyt popularne. Od jesieni, kiedy weszło w życie prawo unijne, zgodnie z którym pacjenci mogą leczyć się w innym kraju Wspólnoty, z możliwości tej skorzystało 27 obywateli Litwy.

BNS
Litwini nie chcą leczyć się w Europie

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Z komunikatu wydanego przez Państwowe Kasy Chorych wynika, że Litwini nie skusili się na planowe leczenie za granicą, ani też na wykonywanie skomplikowanych zabiegów u zagranicznych specjalistów.

Osoby ubezpieczone mają prawo do ubiegania się o zgodę na planowe leczenie w innych państwach członkowskich UE. Pacjent, posiadający skierowanie, ma wybór, gdzie je zrealizować: na Litwie czy za granicą.

Chętni leczenia się poza granicami kraju, najczęściej korzystali z usług medycznych w Niemczech, Polsce i Estonii. Kilka osób wyraziło chęć leczenia się na Węgrzech, we Francji, w Czechach i na Słowacji.

Jak podają Kasy Chorych, najwyższa dotychczas wypłacona rekompensata za przeprowadzoną w Niemczech operację wyniosła 5 tys. litów. Resztę – 30 tys. litów, pacjent dopłacił z własnej kieszeni.

PODCASTY I GALERIE