• Litwa
  • 12 sierpnia, 2014 10:59

Litwini nie chcą egzaminu z matematyki

Większość mieszkańców Litwy nie popiera obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki, wynika z sondażu, który przeprowadzono na zamówienie portalu delfi.lt.

BNS
Litwini nie chcą egzaminu z matematyki

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Przeciwko obowiązkowej maturze z matematyki opowiedziało się ponad 43 procent respodentów, za – ponad 35 procent, zaś 21 procent ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

Według autorów sondażu obowiązkowy egzamin z matematyki częściej popierały osoby z wyższym wykształceniem, o wyższych niż średnie dochodach. Mężczyźni częściej nie mieli zdania w tej kwestii.

Obowiązkowy egzamin z matematyki na mocy rozkazu ministra oświaty i nauki Dainiusa Pavalkisa ma być wprowadzony od 2016 roku.

PODCASTY I GALERIE