• Litwa
  • 18 stycznia, 2017 6:02

Litwini najszczęśliwsi w krajach bałtyckich

Mieszkańcy Litwy są szczęśliwsi od Łotyszy i Estończyków, ale ogólnie mieszkańcy trzech krajów bałtyckich są mniej szczęśliwi niż mieszkańcy całego świata, wskazuje Barometr Światowy spółek Win/Gallup International i Baltic Market Insights.

BNS
Litwini najszczęśliwsi w krajach bałtyckich

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Jak wynika z badania, w końcu 2016 roku 54 proc. Litwinów uznało się za szczęśliwych, w Estonii wskaźnik ten wyniósł 53 proc., a na Łotwie – 49 proc. Tymczasem globalny indeks szczęścia wskazuje średnią światową 59 proc.

Mieszkańcy krajów bałtyckich byli bardziej pesymistycznie nastawieni wobec kwestii ekonomicznych niż ludzie na świecie. Indeks oczekiwań gospodarczych na Litwie wyniósł 16 proc., na Łotwie – 34 proc., w Estonii – 15 proc., podczas gdy globalny indeks oczekiwań ekonomicznych wynosi 20 proc.

Podczas badania przeprowadzonego przez Win/Gallup International i Baltic Market Insights w roku 2016 przepytano 66,6 tys. osób z 66 krajów świata. W każdym z krajów bałtyckich w badaniu wzięło udział po 500 osób.

PODCASTY I GALERIE