• Litwa
  • 17 października, 2018 13:07

Litwini nadal są prounijni

Mieszkańcy Litwy pozytywnie oceniają członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej, jednak są przekonani, że sytuacja na Litwie pogarsza się – wynika z badań „Eurobarometru”.

BNS
Litwini nadal są prounijni

Fot. Joanna Bożerodska

68 proc. ankietowanych sądzi, że członkostwo Litwy w Unii jest czymś pozytywnym, a 88 proc. sądzi, że przynależność do UE przyniosła korzyść krajowi. Jest to jeden z najlepszych wskaźników w Europie.

Większy odsetek był tylko w Irlandii i Malcie.

Średnia unijna wygląda następująco 62 proc. i 68 proc.

35 proc. Mieszkańców Litwy sądzi, że sytuacja na Litwie polepsza się, a 43 proc, że pogorsza się.

PODCASTY I GALERIE