• Litwa
  • 18 marca, 2015 9:55

Litwini na marszu weteranów Waffen SS w Rydze

Ok. 1500 osób uczestniczyło w poniedziałek Rydze w marszu łotewskich weteranów oddziałów Waffen SS, które walczyły z wojskami sowieckimi podczas drugiej wojny światowej; uczczono pamięć poległych towarzyszy broni. Marsz i tym razem wywołał zdecydowany protest. W pochodzie wzięli udział także Litwini.

zw.lt
Litwini na marszu weteranów Waffen SS w Rydze

Fot. Tomasz Otocki

Organizacje żydowskie, Moskwa i rosyjska mniejszość, która stanowi około jednej czwartej liczącej ok. 2 mln ludności Łotwy, uważają doroczny marsz weteranów oddziałów Waffen SS za gloryfikację nazizmu, podczas gdy uczestnicy marszów twierdzą, że czczą tych, którzy próbowali bronić niezależności swego kraju.

„Było sporo flag litewskich. Do Rygi przyjechała delegacja tautininków: Julius Panka, Ričardas Čekutis oraz premier Republiki Zarzecza Sakalas Gorodeckis. Ričardas Čekutis w rozmowie ze mną powiedział, że walka po stronie III Rzeszy w okresie wojny miała sens, bo wcześniej czy później powstałyby niepodległe państwa bałtyckie” – opowiedział Tomasz Otocki, dziennikarz Radia WNET, współpracownik zw.lt.

„Jedyną osobą z Litwy, która protestowała przeciwko marszowi i udziałowi w niej „neonazistów z Litwy” (cytat) to prof. Dovid Katz, wileński jidyszysta i działacz antyfaszystowski” – dodał Otocki.

Po stronie Niemiec walczyło w sumie około 150 tysięcy żołnierzy łotewskich. Liczba ta obejmuje zarówno walczących w szeregach Legionu Łotewskiego, jak i w dywizjach niemieckich oraz członków batalionów policyjnych. Niektórzy Łotysze, jak pisze AFP, przyjęli nazistów jak wyzwolicieli, lecz ci wprowadzili swój własny terror; dokonali eksterminacji ok. 70 tysięcy Żydów, czyli 90 proc. przedwojennej ludności żydowskiej Łotwy, nierzadko z pomocą miejscowych kolaborantów.

Zgodnie z paktem Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 roku Łotwa, Litwa i Estonia znalazły się w strefie wpływów ZSRR i faktycznie zostały zaanektowane przez Moskwę. Rozpoczął się terror, NKWD zdziesiątkowało elity polityczne i kulturalne tych krajów. W połowie czerwca 1941 roku rozpoczęły się masowe deportacje na Syberię, przerwane atakiem Niemiec na ZSRR.

PODCASTY I GALERIE