• Litwa
  • 7 lipca, 2015 9:12

Litwini na całym świecie odśpiewali hymn państwowy

W Dniu Koronacji Króla Mendoga, dokładnie o godzinie 21, obywatele Litwy na całym świecie, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, śpiewają hymn państwowy. W tym roku narodowa litewska pieśń zabrzmiała nie tylko w Wilnie, Połądze i innych miastach Litwy, lecz także na kijowskim Majdanie, w Puńsku, Chicago, Nowej Zelandii i wielu innych miejscach.

zw.lt
Litwini na całym świecie odśpiewali hymn państwowy

Fot. BFL/Tomas Lukšys

W Wilnie w masowym śpiewaniu hymnu na placu pod pomnikiem autora pieśni Vincasa Kudirki wziął udział premier Algirdas Butkevičius z małżonką i mer stolicy Remigijus Šimašius.

Prezydent Dalia Grybauskaitė wydała z tej okazji list gratulacyjny do wszystkich Litwinów.

„Po raz siódmy hymn narodowy zabrzmi zjednoczonym i niezapomnianym głosem. Głos ten rozlegnie się od Morza Bałtyckiego do stolicy poprzez wszystkie kontynenty świata, bo Litwa jest tam, gdzie nasze serce, gdzie wysoko wznosi się nasz trójkolor, gdzie rozbrzmiewa i przez wieki będzie rozbrzmiewał nasz język. Dlatego w dalszym ciągu twórzmy Litwę jedności i sukcesu, państwo, które jest powodem do dumy” – zwróciła się do narodu prezydent.

W niedzielę Litwini śpiewali hymn narodowy między innymi na Zanzibarze:

W Londynie:

W Strasburgu:

PODCASTY I GALERIE