• Litwa
  • 2 czerwca, 2015 10:37

Litwini mniej zadowoleni z życia niż statystyczny Europejczyk

Litwini odczuwają nieco mniejszą satysfakcję z życia niż przeciętny mieszkaniec UE - wynika z badania Eurostatu.

BNS
Litwini mniej zadowoleni z życia niż statystyczny Europejczyk

Fot. BFL

W skali 0-10 punktów Litwini oceniają swoje życie średnio na 6,7, podczas gdy średnia unijna to 7,1.

Nasi sąsiedzi Łotysze i Estończycy są jeszcze bardziej mniej usatysfakcjonowani, ponieważ osiągnęli wskaźnik 6,5 punktu. Odwrotnie Polacy, którzy oceniają swoje życie na 7,3 punktu.

Największe zadowolenie mmieszkańcy Litwy deklarują w stosunkach prywatnych – 8 punktów i w środowisku, a któym mmieszkają – 7,8 punktów. Gorzej niż ogólną satysfakcję z życia respondenci ocenili swoją sytuację finansową – zaledwie na 5,8 punktów.

PODCASTY I GALERIE