• Litwa
  • 20 listopada, 2017 13:19

Litwini leczą się w Polsce, Niemczech i na Łotwie

W ciągu 10 miesięcy br. 81 Litwinów złożyło wnioski do Państwowej Kasy chorych o refundację kosztów leczenia za granicą.

zw.lt
Litwini leczą się w Polsce, Niemczech i na Łotwie

Fot. Joanna Bożerodska

Większość wniosków pochodzi od pacjentów, którym dokonano zabiegów chirurgicznych. Rekompensaty, które przyznano pacjentom, stanowiły 79 tysięcy euro. Najczęściej Litwini jechali na zabiegi na Łotwę, do Polski i do Niemiec.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, zwana „dyrektywą transgraniczną” powstała w celu ulepszenia funkcjonowania jednej z podstawowych zasad zjednoczonej Europy – swobody przepływu usług.

Ustawa wdrażająca dyrektywę transgraniczną na Litwie weszła w życie w październiku 2013 roku. Od 2014 roku do października bieżącego roku państwowe kasy chorych otrzymały wnioski o refundację kosztów leczenia za graniczą od 273 mieszkańców.

Na pokrycie kosztów z budżetu funduszu ubezpieczenia zdrowia wydano około 232 tysięcy euro.

PODCASTY I GALERIE