• Litwa
  • 2 grudnia, 2015 15:29

Litwini laureatami nagrody im. Jerzego Giedroycia

Tomas Venclova oraz Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego z Kowna - laureatami przyznanej po raz 15. nagrody imienia Jerzego Giedroycia.

IAR
Litwini laureatami nagrody im. Jerzego Giedroycia

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Jest ona wręczana tym, którzy pracują na rzecz budowy dobrych stosunków Polski z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Tym razem jury odeszło od tradycji przyznawania nagród Polakom i zdecydowało się na uhonorowanie Litwinów.

Poeta i eseista Tomas Venclova wyraził nadzieję, że idee Jerzego Giedroycia, który szczególną rolę przypisywał niepodległym Litwie, Ukrainie i Białorusi, będą nadal kultywowane w Polsce niezależnie od sytuacji politycznej. – To stała wartość polityki i kultury polskiej – zaznaczył Tomas Venclova.

Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki, który zdobył nagrodę imienia Jerzego Giedroycia w 2013 roku, powiedział, że stosunki polsko-litewskie wymagają poprawy. – Jest w tym coś nieomal grzesznego, że tak bliskie sobie historycznie i geograficznie narody nie podjęły jeszcze bliższego sojuszu – dodał Jan Malicki.

Nagroda została ustanowiona w 2001 roku, w pierwszą rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia, przez redakcję „Rzeczpospolitej”. Patronem medialnym jest Polskie Radio.

W poprzednich latach laureatami byli między innymi sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, współzałożyciel Studium Europy Wschodniej Jan Malicki, a także polityk Paweł Kowal i dziennikarka Agnieszka Romaszewska-Guzy.

PODCASTY I GALERIE