• Litwa
  • 6 lipca, 2018 6:03

Litwini kochają swój kraj z powodu przyrody, języka i internetu

Litwini najbardziej doceniają swój kraj z powodu możliwości swobodnego podróżowania po świecie i pięknej przyrody bez występowania niebezpiecznych żywiołów. Kolejne punkty w piątce najważniejszych powodów, dla których mieszkańcy Litwy kochają ojczyznę, to jej "kompaktowy" rozmiar, szybki internet i jeden z najstarszych języków na świecie - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Kantar TNS.

zw.lt
Litwini kochają swój kraj z powodu przyrody, języka i internetu

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

„Próbując dowiedzieć się w badaniu obserwacyjnym, za co Litwini kochają i doceniają swój kraj, zobaczyliśmy, że dla sporej części ankietowanych nie potrzeba powodów – kochają Litwę, bo to miejsce, w którym urodzili się i rośli. A na listę konkretnych kryteriów trafiły aspekty związane z geografią, technologiami, historia i dziedzictwem” – mówi dyrektor spółki sondażowej Jurgita Račkytė–Vilimė.

Najwyższą liczbą punktów – 4,24 z 5 – oceniono możliwość swobodnego podróżowania po większości krajów. Na drugim miejscu znalazł się czynnik pięknej przyrody. Kolejne aspekty geograficzne wyróżnione przez ankietowanych to cztery pory roku i zwarte rozmiary państwa.

Wśród kwestii technologicznych Litwini wymieniali szybki internet i osiągnięcia w dziedzinie technologii (lasery, biotechnologie).

Jednak najwięcej powodów miłości do kraju wiąże się z historią i dziedzictwem – to między stary język, zachowane tradycje, jedzenie, pamięć o przodkach. Jako powód do dumy Litwini wskazywali też osiągnięcia ludzi sztuki, kultury, sportu, ale też ogółem wszystkich ludzi, którzy żyją w kraju.

PODCASTY I GALERIE