• Litwa
  • 9 czerwca, 2014 16:19

Litwini czytają o tym, że „zaczęło się w Polsce”

Z okazji 25.lecia przemian demokratycznych w Polsce, ambasada RP w Wilnie przygotowała specjalny materiał nt. ćwierćwiecza wolności w Polsce pt. „Zaczęło się w Polsce” – Polska w dniu 4 czerwca 1989 roku i dzisiaj”, który ukazał się w weekendowym wydaniu największego litewskiego dziennika „Lietuvos Rytas” jako specjalna wkładka do gazety.

zw.lt
Litwini czytają o tym, że „zaczęło się w Polsce”

Fot. Małgorzata Mozyro

W dodatku znalazł się m.in. tekst autorstwa Lecha Wałęsy, wstęp ambasadora RP na Litwie, oraz artykuły znanych litewskich historyków, opisujące wydarzenia, które doprowadziły do obrad Okrągłego Stołu, a następnie pierwszych w bloku sowieckim częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku, które przyniosły miażdżące zwycięstwo „Solidarności” i zapoczątkowały proces transformacji demokratycznej nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Wschodniej. W tekstach podkreślono, że dzięki tym wydarzeniom doszło do stworzenia Łańcucha Bałtyckiego, upadku muru berlińskiego, odzyskania niepodległości przez Litwę, Łotwę i Estonię, zjednoczenia Niemiec, upadku ZSRR czy wreszcie – rozpadu Czechosłowacji. Litewski autor L.Vilkas opisuje jak polska Solidarność wspierała Litwę w jej walce o niepodległość i jak niosła pomoc opozycyjnemu ruchowi Sajudis.

Wiel­kie świę­to wol­no­ści stało się okazją do pokazania na łamach Lietuvos Rytas, jak Pol­ska za­go­spo­da­ro­wa­ła swoją wol­ność i jak wygląda po 25 latach transformacji. W bogato ilustrowanym tekście obrazującym nowoczesną Polskę omówione zostały wszystkie najważniejsze dziedziny życia w Polsce, w tym rozwój gospodarczy, polityczny, kulturalny, rozwój infrastruktury sportowej, ekologii itp.

Dodatek został opatrzony interesującymi zdjęciami, zarówno archiwalnymi, jak i ilustrującymi barwną i dynamiczną Polskę. Miejsce znalazły także cytaty ważnych osobistości, kalendarium wydarzeń, które doprowadziły do wyborów 4 czerwca, oraz wydarzeń będących konsekwencją przemian w Polsce. Litewscy czytelnicy mają również szansę na wygranie atrakcyjnych nagród rozwiązując krzyżówkę nt. Polski.

PODCASTY I GALERIE