• Litwa
  • 10 grudnia, 2015 11:57

Litwini coraz częściej skarżą się ze względu na dyskryminację

Mieszkańcy Litwy coraz częściej skarżą się ze względu na dyskryminację. W tym roku w Urzędzie Kontrolera ds. Równych Szans (LGKT) złożono 260 skarg, w roku ubiegłym – 202.

BNS
Litwini coraz częściej skarżą się ze względu na dyskryminację

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Z okazji Dnia Praw Człowieka, który na całym świecie obchodzony jest 10 grudnia, Urząd Kontrolera ds. Równych Szans (LGKT)  poinformował, iż w tym roku rozpatrzono najwięcej skarg od początku utworzenia organu w 1999 roku. Do 10 grudnia wszczęto 319 postępowań (otrzymano 260 skarg oraz 59 postępowań wszczęto z inicjatywy urzędu).

Prawie połowa postępowań (48 proc.) dotyczy działań państwowych. Najczęściej rozpatrywane są rządowe akty prawne. Jedna trzecia skarg dotyczy dyskryminacji w miejscu pracy.

Chociaż w tym roku urząd otrzymał rekordową liczbę skarg, to w społeczeństwie przestrzeganie praw równościowych wciąż jest niewielkie, twierdzi kontrolerka ds. równych szans Agneta Lobačevskytė.

Od września kontrolerka odwiedziła 24 samorządy i twierdzi, że oznak dyskryminacji jest sporo (np. dyskryminujące ogłoszenia w kawiarni), ponadto zauważalne jest negatywne uprzedzenie w stosunku do uchodźców.

Dzień Praw Człowieka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, którzy dążą do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Wielu z nich jest za to prześladowanych, pozbawianych pracy czy niesłusznie więzionych. Obchody międzynarodowego Dnia są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć.

PODCASTY I GALERIE