• Litwa
  • 29 lipca, 2013 8:41

Litwini coraz bardziej przedsiębiorczy. Dane Departamentu Statystyki

W pierwszym półroczu bieżącego roku na Litwie zarejestrowano 6 982 nowe podmioty gospodarcze, czyli o 11,9 proc. więcej, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

"Lietuvos žinios"
Litwini coraz bardziej przedsiębiorczy. Dane Departamentu Statystyki

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Najwięcej nowych podmiotów zarejestrowano w okręgu wileńskim, najmniej – w tauroskim. Poinformował o tym Departament Statystyki.

W porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku, w bieżącym roku wykreślono z rejestru o 8 proc. więcej przedsiębiorstw.

Na początku 2013 r. na Litwie było zarejestrowanych 167,6 tys. przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o 4,2 proc. więcej niż na początku 2012 r.

W kraju na 1 tysiąc mieszkańców przypadały 22 działające spółki. Ten średni wskaźnik został przekroczony w trzech okręgach: wileńskim (32), kłajpedzkim (24) oraz kowieńskim (23).

PODCASTY I GALERIE