• Litwa
  • 4 września, 2013 13:52

Litwini coraz bardziej niepokoją się o bezpieczeństwo własnego zdrowia

Zgodnie z nowym badaniem przeprowadzonym przez spółkę Spinter tyrimai obywatele państw bałtyckich bliżej emerytury coraz bardziej niepokoją się o bezpieczeństwo własnego zdrowia. Najmniej bezpiecznie czują się Łotysze.

zw.lt
Litwini coraz bardziej niepokoją się o bezpieczeństwo własnego zdrowia

Tylko 20 proc. obywateli Łotwy uważa, że po sześćdziesiątce ich zdrowie jest bezpieczne, na Litwie ten wskaźnik wynosi 47 proc., w Estonii – 51 proc.

„Z sondażu wynika, że we wszystkich krajach bałtyckich ludzie z wiekiem coraz bardziej niepokoją się o własne zdrowie. Taki nastrój panuje też wśród starszych pracowników – zauważają oni, że gdy ich stan zdrowia się pogorszy, leczenie trwa znacznie dłużej, co przysparza mnóstwo trudności, ponieważ muszą iść do pracy. Medycyna prywatna seniorom nie jest łatwo dostępna, ponieważ nie otrzymują oni dużego dochodu. Wynika z tego, że ludzie muszą zbierać środki na pielęgnację zdrowia, jak można wcześniej, przedtem niż zdrowie się zepsuje i należy się zwracać do państwowego systemu opieki zdrowotnej” – mówi dyrektor generalny PZU Lietuva Marius Jandulas.

Według niego we wszystkich krajach bałtyckich bezpieczeństwo zdrowia jest najważniejszym problemem, ważniejszym niż stabilność finansowa czy lokum, ponieważ większość już posiada nieruchomości i otrzymuje emeryturę – nie są to duże sumy, dochód zaś jest stabilny.

,,Należy zauważyć, że na Łotwie na pierwszy plan wysuwa się problem bezpieczeństwa zdrowia, na Litwie – niestabilność finansowa, bezpieczeństwo zdrowia plasuje się tu na drugim miejscu. W Estonii zaś – finanse i bezpieczeństwo życia, a bezpieczeństwo zdrowia znajduje się na trzecim miejscu. Estończycy najbardziej ufają swemu systemowi ochrony zdrowia i oczekują wsparcia” – powiedział dyrektor generalny PZU Lietuva.

PODCASTY I GALERIE