• Litwa
  • 10 listopada, 2015 11:46

Litwini coraz bardziej czują się Europejczykami

Z najnowszych badań Eurobarometru wynika, że zdecydowana większość mieszkańców Litwy – 92 proc. pozytywnie ocenia wpływ projektów unijnych na rozwój państwa. Litwini ponadto pozytywnie oceniają przyszłość Europy, eurowalutę oraz coraz bardziej czują się Europejczykami.

zw.lt
Litwini coraz bardziej czują się Europejczykami

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

74 proc. mieszkańców Litwy pozytywnie ocenia przyszłość UE, na co składają się finansowe możliwości, gdyż zgodnie z obliczeniami, w latach 2014-2020 na jednego Litwina przypadnie ok. 2 tys. 296 euro z europejskich funduszy strukturalnych, a każde zainwestowane 1 euro przyniesie zysk PKB w wysokości 1,97 euro.

W opinii 91 proc. Europejczyków, UE najwięcej powinna inwestować w system ochrony zdrowia, oświaty, polityki socjalnej.

Największym plusem UE, zdaniem jej mieszkańców, jest swobodny przepływ osób, towarów i usług. Z czym zgadzają się również Litwini, którzy coraz częściej czują się Europejczykami – 78 proc.

W badaniu Eurobarometru udział wzięło 32 tys. mieszkańców UE, z czego ponad 1 tys. Litwinów.

PODCASTY I GALERIE