• Litwa
  • 2 grudnia, 2015 11:03

Litwini chcą aktywnej współpracy z Polską

Litwinów najbardziej interesują stosunki z państwami ościennymi. W ich ocenie z Polską należy prowadzić aktywną współpracę jako z partnerem strategicznym.

zw.lt
Litwini chcą aktywnej współpracy z Polską

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Zainteresowanie mieszkańców wzbudzają też stosunki z NATO i bezpieczeństwo oraz współpraca z Ukrainą, a także uczestnictwo w koalicji antyterrorystycznej. Sondaż na temat zainteresowań mieszkańców polityką zagraniczniczną kraju na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeprowadziła spółka Vilmorus.

Stosunki z krajami sąsiednimi interesują 66 pro. respondentów, bezpieczeństwo i współpraca w ramach NATO – 44 proc.

Kraje, zktórymi Litwa powinna zaktywizować współpracę, to w opinii 61 procent respondentów – Polska i Niemcy. 60 procent sądzi, że powinna to być Łotwa. Prawie połowa uczestnikó sondażu uważa, że stosunki z Polską są dobre, jedn trzecia ocenia je jako złe lub bardzo złe.

PODCASTY I GALERIE