• Litwa
  • 28 czerwca, 2016 14:03

Litwini bardziej niż Polacy i Rosjanie obawiają się inwazji Rosji

Społeczeństwo bardziej obawia się zagrożeń socjalnych, niż wojennych, które skłonne są akcentować litewskie media - wynika z badania przeprowadzonego przez Kowieński Uniwersytet Technologiczny.

BNS
Litwini bardziej niż Polacy i Rosjanie obawiają się inwazji Rosji

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Według badaczy najczęściej akcentowane w mediach zagrożenia to wojskowa interwencja Rosji na Litwie, rosnąca intensywność konfliktów wojskowych na świecie, międzynarodowy terroryzm w naszym regionie, malejące bezpieczeństwo narodowe i inne.

Tymczasem z sondażu wynika, że mieszkańcy Litwy za największe zagrożenia uważają starzejące się społeczeństwo, nasilającą się emigrację, alkoholizm i narkomanię oraz zmniejszającą się liczbę narodzin.

Formułując pytania, badacze pytali ankietowanych, jaka jest możliwość, że wymienione zagrożenia wystąpią na Litwie w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

„Litewskie społeczeństwo najbardziej obawia się zagrożeń gospodarczych i socjalnych, a zagrożenia wojskowe zarówno pod względem prawdopodobieństwa, jak i skali wpływu, są oceniane bardziej umiarkowanie” – powiedział jeden z autorów badania Ainius Lašas.

„Zarówno inwazja Rosji, jak i wojna jądrowa, rozpad NATO i terroryzm znajdują się na dole listy” – dodał.

Badacze pochylili się także nad wpływem rosyjskiej telewizji na osoby narodowości litewskiej. Zdaniem naukowców widzowie rosyjskich kanałów bardziej sceptycznie oceniali NATO oraz dostrzegali mniejsze zagrożenia wojskowe ze strony Rosji. Tymczasem respondenci z wyższym wykształceniem oceniali NATO bardziej przychylnie.

„Różnica wpływu wynosi pięć razy. Jeżeli człowiek ogląda telewizję rosyjską, jego świadomość zagrożenia, że Rosja może wtargnąć na Litwę, zmniejsza się znacznie. Jeeli, na przykład, Rosjanie i Polacy prawdopodobieństwo inwazji oceniają na 4 punkty, to Litwini – na 4,5 punktu. Jeżeli to Litwin, oglądający rosyjskie kanały, to 4,1 punktu” – komentował inny badacz Vaidas Morkevičius.

Zdaniem naukowców oglądanie rosyjskich kanałów i ocena możliwości rosyjskiej inwazji na Litwę są ze sobą związane, nie wiadomo jednak, który czynnik jest przyczyną, a który – skutkiem.

PODCASTY I GALERIE