• Litwa
  • 30 maja, 2019 11:48

Litwin sędzią unijnego sądu

Sędzia Rimvydas Norkus został mianowany na sędziego sądu Unii Europejskiej w ramach częściowego odnowienia składu orzekania.

zw.lt
Litwin sędzią unijnego sądu

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Sąd UE  wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i jest sądem pierwszej instancji dla większości decyzji podejmowanych przez Komisję Europejską i inne instytucje i organy UE, we wszystkich dziedzinach, w których Unia ma kompetencje. 

Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za wspólnym porozumieniem rządów krajów członkowskich po konsultacji z panelem odpowiedzialnym za wydawanie opinii, czy kandydaci są odpowiedni do wykonywania danych obowiązków. ,,Kandydaci są wybierani spośród osób, których niezależność jest ponad wszelką wątpliwość” i „muszą posiadać zdolność wymaganą do powołania na wysoki urząd sądowy” – wskazano w komunikacie struktur unijnych.

PODCASTY I GALERIE