• Litwa
  • 21 maja, 2020 19:03

Litwin przekroczył nielegalnie granicę, bo chciał odwiedzić dziewczynę

Litwin nielegalnie przedarł się przez granicę. Okazuje, że do takiego czynu pchnęła go tęsknota za dziewczyną, która po ograniczeniach w związku z epidemią pozostała po drugiej stronie.

PAP
Litwin przekroczył nielegalnie granicę, bo chciał odwiedzić dziewczynę

Foto BNS/Lukas Balandis

Na przełomie kwietnia i maja miały miejsce dwa incydenty nielegalnego przekroczenia granicy. W obu przypadkach interweniowali podlascy strażnicy graniczni. 

30 kwietnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lipsku zauważyli osobę nielegalnie przekraczającą granicę Polski z Białorusią. O tym fakcie poinformowano stronę białoruską. Tamtejsze służby zatrzymały sprawcę. Okazało się, że jest to 40-letni obywatel Litwy. Mężczyzna oświadczył, że powodem przekroczenia granicy była chęć odwiedzenia mieszkającej na Białorusi dziewczyny. 

Również 2 maja, patrol z Placówki Straży Granicznej w Rutce-Tartak zatrzymał innego obywatela Litwy, który nielegalnie przekroczył granicę z Litwy do Polski. Wpadł na terenie gminy Wiżajny.

Po wykonaniu niezbędnych czynności, obaj mężczyźni zostali przekazani już stronie litewskiej.

PODCASTY I GALERIE