• Litwa
  • 9 stycznia, 2018 12:50

Litwa została członkiem CERN

Od dziś Litwa oficjalnie została członkiem zrzeszonym Stowarzyszenia Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.

zw.lt
Litwa została członkiem CERN

CERN z lotu ptaka/Fot. Wikipedia/CC

Teraz, jak podaje urząd prezydenta, litewscy naukowcy będą mogli uczestniczyć w programach badawczych CERN, a studenci, doktoranci i młodzi naukowcy będą mogli odbywać tu staże.

Nowa możliwość otwiera się też przed przedsiębiorcami. Będą oni mogli brać udział w przetargach publicznych.]

Roczne członkowsko w CERN będzie kosztować Litwę 900 tys. euro.

CERN to ośrodek naukowo-badawczy położony na przedmieściach Genewy. Obecnie do organizacji należą dwadzieścia dwa państwa. CERN zatrudnia 2600 stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 instytucji naukowych z całego świata. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki Zderzacz Hadronów.

PODCASTY I GALERIE