• Litwa
  • 7 czerwca, 2013 14:21

Litwa zaprasza Armenię na szczyt Partnerstwa Wschodniego

Nowy ambasador Litwy w Armenii Erikas Petrikas przekazał dzisiaj prezydentowi Serżowi Sarkisjanowi zaproszenie prezydent Dali Grybauskaitė do przybycia na szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie w listopadzie bieżącego roku.

BNS
Litwa zaprasza Armenię na szczyt Partnerstwa Wschodniego

Po wręczeniu listów uwierzytelniających ambasador przedstawił prezydentowi priorytety przewodnictwa Litwy w Unii Europejskiej, podkreślił również, że Litwa popiera realizowane przez Armenię reformy eurointegracyjne i jest gotowa dalej dzielić się doświadczeniem w tej kwestii.

Priorytetem litewskiej prezydencji jest przede wszystkim zacieśnienie integracji gospodarczej krajów regionu z europejskim rynkiem wewnętrznym oraz III szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego obejmuje współpracę dwustronną i wielostronną Unii Europejskiej z Ukrainą, Białorusią, Gruzją, Azerbejdżanem, Armenią i Mołdową oraz przyczynia się do zbliżenia tych państw z Unią.

PODCASTY I GALERIE