• Litwa
  • 21 stycznia, 2014 15:41

„Litwa zapewnia możliwość nauki w języku ojczystym”. Reakcja na słowa Ławrowa

„Mniejszości narodowe na Litwie mają zapewnione dobre warunki do nauki w języku ojczystym, a zagraniczne programy edukacyjne mogą być realizowane tylko za zgodą rządu” - oświadczyło dziś Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy. To odpowiedź na zapowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji Sergieja Ławrowa, że Rosja zamierza rozwijać sieć szkół rosyjskich w krajach bałtyckich.

BNS
„Litwa zapewnia możliwość nauki w języku ojczystym”. Reakcja na słowa Ławrowa

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Jak podało ministerstwo w oficjalnym komunikacie, obecnie na Litwie działa 65 szkół mieszanych lub z rosyjskim językiem nauczania, w których 14,8 tys. dzieci uczy się w języku rosyjskim według litewskiego programu nauczania.

„Programy edukacyjne innych krajów i organizacji międzynarodowych mogą być realizowane na Litwie wyłącznie zgodnie z trybem przewidzianym przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej, czyli po zaaprobowaniu przez rząd i uzyskaniu zgody ministra oświaty” – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo podkreśliło, że zagraniczne programy mogą być realizowane jedynie w tym przypadku, jeżeli nie przeczą przewidzianym w Ustawie o oświacie celom i zasadom oświaty, Ustawie o podstawach bezpieczeństwa narodowego i innym aktom prawnym.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow poinformował dzisiaj, że na poziomie rządowym została podjęta decyzja, aby powstała sieć szkół rosyjskich poza granicami Rosji. Pomysł będzie realizowany w ramach projektu „Rosyjska szkoła za granicą”

PODCASTY I GALERIE