• Litwa
  • 2 czerwca, 2017 16:55

Litwa za Polską w Światowym Wskaźniku Pokoju

Według Światowego Wskaźnika Pokoju Litwa zdobyła 36 miejsce sposród 163 krajów swiata. Ranking ten co roku ogłaszany jest przez Instytut ds. Ekonomii i Pokoju.

BNS
Litwa za Polską w Światowym Wskaźniku Pokoju

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Za pośrednictwem wskaźnika oceniany jest poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Łotwa znalazła się na 32. pozycji, Estonia – na 37. O 11 pozycji spadła Polska, niemniej jest na 33. miejscu.

W ramach oceny wskaźnika bezpieczeństwa bierze się pod uwagę przestępczość, przestępstwa popełniane przemocą, stabilność polityczną, przestrzeganie praw człowieka oraz zagrożenie czynami terrorystycznymi, a także prawdopodobieństwo demonstracji z przemocą. Uwzględnia się również liczbę więźniów czy liczbę policjantów i innych służb bezpieczeństwa państwa.

PODCASTY I GALERIE