• Litwa
  • 28 października, 2020 10:48

Litwa z 8 krajami przekonuje, że pakiet mobilności jest niezgodny z prawem UE

Ministrowie infrastruktury dziewięciu państw członkowskich, w tym Litwy, twierdzą, że pakiet mobilności jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej. 

zw.lt
Litwa z 8 krajami przekonuje, że pakiet mobilności jest niezgodny z prawem UE

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Litwa, Polska, a także Bułgaria, Cypr, Węgry, Malta i Rumunia złożyły w poniedziałek skargę w unijnym Trybunale Sprawiedliwości przeciwko przyjętym latem przez Parlament Europejskim przepisom dotyczącym międzynarodowego transportu drogowego. Łotwa i Estonia zamierzają dołączyć do tych skarg.

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej uważają, że w przyjętych rozwiązaniach nie uwzględniono specyfiki geograficznej krajów członkowskich położonych na obrzeżach UE.

Najwięcej kontrowersji budzi zapis o obowiązkowym powrocie po określonym czasie pojazdów do państwa, gdzie się znajduje siedziba główna przewoźnika. 

Zgodnie z propozycjami Brukseli po każdej operacji kabotażowej miałby nastąpić 60-godzinny okres “zamrożenia”, czyli zakaz wykonywania jakichkolwiek transportów przez ciężarówkę, co oznacza straty dla przewoźników.

Pakiet mobilności może sie okazać niekorzystny dla klimatu, ponieważ zgoda na obowiązek powrotu pojazdu do państwa siedziby co najmniej co 8 tygodni i restrykcje nałożone na kabotaż będą oznaczały emisję dodatkowych 3 mln ton CO2 rocznie w całej UE.

PODCASTY I GALERIE