• Litwa
  • 16 listopada, 2015 13:47

Litwa wzmacnia kontrolę granic

Po wydarzeniach we Francji na Litwie wzmacniane są środki bezpieczeństwa, rozważana jest także możliwość wprowadzenia kontroli osób przybywających z krajów Unii Europejskiej.

BNS
Litwa wzmacnia kontrolę granic

Fot. BFL/Andrius Ufartas

„Decyzją protokolarną utworzony jest dokładny plan, jak wzmocnić sytuację bezpieczeństwa w naszym kraju. Prewencję terroryzmu koordynuje Departament Bezpieczeństwa Państwa (VSD) – odradzany jest oddział walki z terroryzmem, zbierani funkcjonariusze. Podczas posiedzenia koordynację walki z terroryzmem powierzono także Komitetowi Zarządzania Kryzysowego przy rządzie” – powiedział po specjalnym posiedzeniu rządu premier Algirdas Butkevičius.

Podkreślił także, że służby bezpieczeństwa, zapewniające obecnie bezpieczeństwo różnych obiektów, będą zobowiązane do „obserwowania podejrzanych osób” i bezzwłocznego informowania służb specjalnych. Zaotrzona zostanie także kontrola podczas imprez masowych.

„Padła propozycja połączenia sieci kamer wideo i obserwowania porządku publicznego i bezpieczeństwa, wykonania analizy danych, reagowania na podejrzane osoby, wzmocnienia wewnętrznych i zewnętrznych granic Litwy: wzmocniono punkty kontrolne, przeprowadzane są pewne rewizje” – wymieniał premier.

Jak dodał, wprowadzona została „zwiększona gotowość funkcjonariuszy”, odbywają się obserwacje, wymiana informacji z partnerami zagranicznymi.

PODCASTY I GALERIE