• Litwa
  • 5 października, 2015 18:59

Litwa wyśle oficera do Centrum NATO w Krakowie

Litwa planuje wysłać do nowo powstałego Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie jednego oficera.

BNS
Litwa wyśle oficera do Centrum NATO w Krakowie

Fot. kam.lt

„Zgodnie z planem wyślemy jednego oficera” – poinformowała BNS Asta Galdikaitė, rzecznik prasowy Ministerstwa Ochrony Kraju.

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO zostało utworzone z inicjatywy służb Kontrwywiadu Wojskowego Polski i Słowacji. Obecnie w projekcie uczestniczy osiem innych państw Sojuszu: Chorwacja, Czechy, Litwa, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Węgry i Włochy. Jest on otwarty na udział innych sojuszników.

Głównym zadaniem centrum będzie prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń w obszarze kontrwywiadu. Centrum będzie również aktywnie uczestniczyło w pracach nad rozwojem doktryn i koncepcji NATO. Jego działalność będzie stanowiła poszerzenie sfery zasobów i zdolności NATO, wzmacniając w jego ramach osłonę kontrwywiadowczą.

Utworzenie centrum to działanie realizowane zgodnie z wytycznymi określonymi na szczycie NATO w Walii.

PODCASTY I GALERIE