• Litwa
  • 22 października, 2013 14:43

Litwa wśród państw najlepiej wdrażających prawo wspólnotowe

W roku 2012 Litwa była jednym z państw unijnych, które najefektywniej wdrażało prawo wspólnotowe do krajowego. We wtorek Komisja Europejska opublikowała roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa UE. Litwa jest jednym z państw, gdzie procedury z transpozycji aktów prawnych UE były stosowane najrzadziej.

BNS
Litwa wśród państw najlepiej wdrażających prawo wspólnotowe

Fot. FB/Vygintas Skaraitis

Liderem w UE w zastosowaniu prawa unijnego jest Łotwa, gdzie w grudniu 2012 r. odbyły się jedynie 20 procedury z transpozycji aktów prawnych UE , na drugim miejscu – Litwa (22 procedury)

Na szarym końcu są Włochy (99 procedur), Belgia (92 procedur) i Hiszpania (91 procedur). Jednakże, należy zauważyć, że w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba procedur w UE spadła o 25 proc.

PODCASTY I GALERIE