• Litwa
  • 21 listopada, 2015 10:04

Litwa wiceprezesem Rady Wykonawczej UNESCO

W piątek podczas pierwszego posiedzenia rady wykonawczej Organizacji do spraw Oświaty, Nauki i Kultury w nowym składzie, Litwa została wybrana na wiceprzewodniczącą tej struktury zarządu.

BNS
Litwa wiceprezesem Rady Wykonawczej UNESCO

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, reprezentować Litwę w Radzie Wykonawczej będzie ambasador Litwy przy UNESCO Arūnas Gelūnas.

Prezesem rady wykonawczej został przedstawiciel Niemiec, stanowiska wiceprezesów zajęli także przedstawiciele Szwecji, Dominikany, Malezji, Maroka i Republiki Południowej Afryki.

Radę Wykonawczą tworzą przedstawiciele 58 krajów członkowskich. Jej skład odzwierciedla różnorodność kultur krajów należących do Organizacji, jest on ustalany w wyniku międzyrządowych negocjacji. Rada Wykonawcza skupia przedstawicieli krajów ze wszystkich regionów świata. Nadzoruje ona wdrażanie decyzji Konferencji Generalnej, jak i ogół działań UNESCO. Spoczywa na niej również obowiązek przygotowywania obrad Konferencji Generalnej i opiniowania programu i budżetu organizacji. Konferencja Generalna wyznacza zadania, nad realizacją których czuwa Rada Wykonawcza. Na funkcjonowanie Rady Wykonawczej mają również wpływ porozumienia zawarte między UNESCO a Narodami Zjednoczonymi i jej wyspecjalizowanymi agendami oraz innymi międzyrządowymi organizacjami. Rada Wykonawcza zwoływana jest dwa razy do roku.

PODCASTY I GALERIE