• Litwa
  • 9 stycznia, 2015 12:58

Litwa wciąż traci mieszkańców, ale mniej niż poprzednio

W ubiegłym roku na Litwę z zagranicy wróciło 21 tys. obywateli - o jedną dziesiątą więcej niż w roku 2013, liczba emigrantów wciąż jeszcze jest jednak większa niż imigrantów - informuje Departament Statystyki. Maleje także tendencja spadkowa liczby ludności, wciąż jednak więcej obywateli Litwy umiera, niż się rodzi.

BNS
Litwa wciąż traci mieszkańców, ale mniej niż poprzednio

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

1 stycznia liczba mieszkańców Litwy sięgała 2,921 mln osób – czyli o 21,6 tys. mieszkańców mniej niż w roku 2013.

W 2013 roku liczba mieszkańców zmalała o 28,4 tys., w 2012 – 31,7 tys. Najgorszy był rok 2010, kiedy z powodu zgonów i emigracji kraj stracił 89,3 tys. mieszkańców.

W ubiegłym roku na Litwie przyszło na świat 31,3 tys. niemowląt. Zarejestrowano 40,2 tys. zgonów.

W 2014 roku na Litwę imigrowało 25,9 tys. osób – o 3,8 tys. więcej niż w roku 2013. Liczba emigrantów wyniosła 38,5 tys. mieszkańców – o kilkuset mniej niż przed rokiem.

Z danych Departamentu Statystyki wynika, że różnica między emigracją i imigracją zmniejsza się od roku 2010, kiedy to liczba osób, które opuściły Litwę, była o 77 tysięcy większa niż tych, które przybyły do kraju. W 2011 roku różnica ta wyniosła 38 tys. osób, w 2012 roku – 21 tys.

W minionym roku liczba mieszkańców Litwy zmniejszyła się o 0,7 proc., jest to jednak najmniejszy wskaźnik spadkowy od roku 2005.

PODCASTY I GALERIE