Litwa: W tym roku 20% więcej zgłoszeń o możliwych naruszeniach praw dziecka

W tym roku otrzymano o 1/5 więcej zgłoszeń o możliwych naruszeniach praw dziecka w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wzrosła liczba zgłoszonych podejrzeń o przemoc seksualną, fizyczną i psychiczną - poinformowało Państwowe Biuro Ochrony Praw Dziecka i Adopcji.

BNS
Litwa: W tym roku 20% więcej zgłoszeń o możliwych naruszeniach praw dziecka

fot. pixabay.com

Według urzędu, w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy obrońcy praw dziecka otrzymali ponad 42 tys. zgłoszeń. Po ich sprawdzeniu, naruszenia potwierdziły się w ponad 70% przypadków.

„Widzimy, że widoczny wzrost otrzymywanych wiadomości odzwierciedla zwiększoną świadomość społeczną na temat dziecka, jego dobrego samopoczucia i środowiska oraz chęć pomocy, jeśli pewne sygnały wysyłane przez dziecko są powodem do niepokoju. Rosnąca liczba potwierdzonych zgłoszeń jest również potwierdzeniem, że ludzie coraz częściej rozpoznają możliwe naruszenia praw dziecka” – przekonuje Ilma Skuodienė, dyrektorka Państwowego Biura Ochrony Praw Dziecka i Adopcji

Najwięcej zgłoszeń wpłynęło we wrześniu. Wtedy pracownicy Państwowego Biura Ochrony Praw Dziecka i Adopcji otrzymywali zgłoszenie co dziewięć minut. Wzrost tej liczby w tym okresie wiąże się z powrotem uczniów do szkół.

„We wrześniu tego roku otrzymaliśmy niezwykle dużą liczbę zgłoszeń o możliwych naruszeniach praw dziecka – obrońcy praw dziecka musieli zareagować w ponad 5 tys. przypadkach. Jest prawdopodobne, że taka potrzeba reakcji i pomocy powstała, gdy bliskie osoby zauważyły zmiany w jego zachowaniu i nastrojach, które często są spowodowane trudnościami, jakie towarzyszą dziecku zarówno w środowisku domowym, jak i w szkole czy w innej przestrzeni publicznej – doświadczanie przemocy, zastraszanie, trudności w nauce i trudności w komunikowaniu się z rówieśnikami” – powiedziała I. Skuodienė.

Według niej wraz z nadejściem roku szkolnego nauczycielom, szefom kół, przyjaciołom i specjalistom dziecka pracującym w środowisku, w którym dziecko spędza najwięcej czasu, łatwiej jest zauważyć, jakimi emocjami żyje dziecko, co zdradza jego zachowanie, jak zmienia się frekwencja na jego lekcjach i zajęciach czy też osiągnięcia naukowe.

Choć większość doniesień o możliwych naruszeniach praw dziecka pochodzi od policji, placówek medycznych i specjalistów zajmujących się dobrostanem dzieci, to w ostatnim czasie aktywni są także przedstawiciele placówek oświatowych, krewni dziecka i same dzieci, którzy coraz częściej zgłaszają same, że nie czują się bezpiecznie.

Z raportu wynika, że w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku przemoc potencjalnie dotknęła ponad 2,5 tys. dzieci. Większość zgłoszeń dotyczyła przemocy fizycznej, a najmniej zaniedbywania dzieci. W porównaniu z danymi z analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym roku liczba przypadków przemocy seksualnej wzrosła o ok. 27 proc., a przemocy fizycznej i psychicznej o ponad 30 proc..

Szefowa służby zaznaczyła, że przemoc wobec dzieci wciąż pozostaje problemem na dużą skalę, dlatego aby osiągnąć zerową tolerancję dla przemocy wobec dzieci, ważne jest zaangażowanie i koncentracja wszystkich: środowiska, które rozumie i odpowiada na potrzeby dziecka, świadomego i aktywnie informującego społeczeństwa o możliwych naruszeniach praw dziecka oraz instytucji współpracujących w zakresie dobra dziecka i udzielającego kompleksowej pomocy rodzinom.

W razie jakichkolwiek pytań obrońcy praw dziecka zapraszają do konsultacji, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 8 800 10 800. Można także napisać wiadomość na czacie na stronie internetowej vaikoteises.lrv.lt.

Naruszenie praw dziecka można zgłosić w najbliższym wydziale ochrony praw dziecka, wypełniając formularz na stronie internetowej urzędu lub dzwoniąc pod ogólny numer alarmowy 112.

PODCASTY I GALERIE