• Litwa
  • 17 kwietnia, 2018 17:19

Litwa w Radzie Zarządzającej UNICEF

Litwa została wybrana na okres trzech lat do Rady Zarządzającej Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

zw.lt
Litwa w Radzie Zarządzającej UNICEF

Fot. PAP/EPA

Razem z Litwą do Rady dołączyły m.in. Australia, Bangladesz, Benin, Burudnia, Dżybuci, Kamerun, Kana, Luksemburg, Maroko, Pakistan oraz Francja.

Kadencja Litwy w Radzie zakończy się w 2021 roku.

W skład Rady Zarządzającej wchodzi 36 członków wybieranych przez Radę Społeczno-Gospodarczą (ECOSOC) na trzyletnią kadencję. Rada Zarządzająca wytycza i nadzoruje wszystkie działania UNICEF. Kształtuje politykę, zatwierdza projekty i podejmuje decyzje administracyjne, finansowe i budżetowe.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci to organizacja humanitarna i rozwojowa będąca częścią ONZ, której celem jest niesie pomocy dzieciom oraz ich matkom w krajach rozwijających się.

UNICEF powstał z inicjatywy Polaka dr Ludwika Rajchmana. Oficjalnie został powołany 11 grudnia 1946 roku uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

PODCASTY I GALERIE