• Litwa
  • 3 kwietnia, 2018 15:26

Litwa w programie Ocean 2020

Litwa będzie współpracować z 42 europejskimi podmiotami w programie Ocean 2020. Jest to jeden z pierwszych ogólnoeuropejskich wojskowych projektów badawczych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Obronnego.

BNS
Litwa w programie Ocean 2020

Fot. BNS/Julius Kalinskas

W ramach projektu Ocean2020 wspierane są misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu. W tym celu projekt zakłada włączenie dronów i bezzałogowych okrętów podwodnych do operacji floty.

Wśród uczestników konsorcjum dwoje partnerów z Litwy – to Bałtycki Instytut Technologii zaawansowanych i litewska Marynarka Wojenna.

Projekt realizuje konsorcjum pod kierownictwem przedsiębiorstwa Leonardo zrzeszające 42 partnerów z 15 krajów UE. Otrzyma ono dotację w wysokości około 35 mln euro. W 2019 r. w ramach projektu odbędą się dwie demonstracje w warunkach rzeczywistych – jedna na Bałtyku pod dowództwem szwedzkiej marynarki wojennej, a druga na Morzu Śródziemnym pod dowództwem włoskiej marynarki wojennej.

PODCASTY I GALERIE