Litwa: Ukraińcy oceniani najkorzystniej w grupie imigrantów. Tak wynika z sondażu

Na Litwie 77% populacji kraju, zetknęła się z imigrantami z innych krajów w ciągu ostatnich dwóch lat. W zdecydowanej większości byli to uchodźcy wojenny z Ukrainy. To najpozytywniej oceniana nacja w grupie migrantów – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Sprinter na zlecenie wileńskiego oddziału Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

BNS
Litwa: Ukraińcy oceniani najkorzystniej w grupie imigrantów. Tak wynika z sondażu

Fot. Bartosz Frątczak

Na Litwie przebywa w tym momencie ponad 50 tysięcy osób z Ukrainy. Są oni najkorzystniej oceniani z grupy migrantów. W przeprowadzonej ankiecie uzyskali 8 na 10 punktów. „Oznacza to, że Ukraińcy są wystarczająco zaangażowani w litewskie społeczeństwo, a jednocześnie są mile widziani przez Litwinów” – mówi Eitvydas Bingelis, szef IOM Litwa.

Połowa (49 proc.) uczestników badania jest zdania, że po zakończeniu wojny ukraińscy uchodźcy wojenni, którzy nauczyli się języka i znaleźli pracę, mogliby pozostać na Litwie. Z kolei 36% ankietowanych nie sprzeciwia się pobytowi obywateli Ukrainy, jeśli chcą oni pozostać na Litwie. Natomiast co dziesiąty mieszkaniec Litwy jest zdania, że po wojnie Ukraińcy powinni opuścić kraj.

Na drugim miejscu w rankingu plasują się migranci zarobkowi z Azji Centralnej (5,2 pkt). Na trzecim miejscu znaleźli się migranci Białorusi (5,15 pkt). Na kolejnych miejscach są migranci z Bliskiego Wschodu (4,43) oraz migranci, którzy w 2021 r. przedostali się na Litwę przez granicę litewsko-białoruską (4,13).

Z badania wynika, że jedna czwarta Litwinów deklaruje, że zetknęła się z migrantami bezpośrednio, połowa – zauważyła, ale nie spotkała się z nimi osobiście. Zdecydowana większość (89 proc.) respondentów wskazała, że ich doświadczenia z migrantami wynika ze spotkania z uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

Natomiast jedna trzecia badanych zetknęła się z migrantami białoruskimi, jedna czwarta z migrantami zarobkowymi z Azji Centralnej. Prawie jedna piąta (18 proc.) z imigrantami z Bliskiego Wschodu, a 12 proc. zetknęło się z migrantami przedostającymi się na Litwę przez granicę litewsko-białoruską.

Przyjmowanie uchodźców

Z badania również wynika, że trzy na cztery osoby (76 proc.) respondentów popiera przyjmowanie uchodźców z Ukrainyna, a 17 proc. ankietowanych jest przeciwko.

Najczęściej integrację Ukraińców popierają mieszkańcy o wyższych dochodach i z dużych aglomeracji. Natomiast mieszkańcy o niższych dochodach i z mniejszych miast są zdania, że Ukraińcy powinni wyjechać, gdy w ich kraju zrobi się bezpiecznie.

„Warto jednak podkreślić, że wyniki badania są bardzo dobre, Litwini są bardzo przychylni Ukraińcom mieszkającym w kraju. Większość jest zdania, że Ukraińcy powinni bardziej się integrować, ale jednocześnie zgadzają się, że trzeba im pomóc” – powiedział E. Bingelis.

Według szefa IOM Lietuva, Ukraińcy są postrzegani jako ludzie pracowici, co budzi sympatię wśród Litwinów. Pracowitość w litewskim systemie wartości jest wartościowana jako jedna z najsilniejszych pozytywnych cech.

W opinii Litwinów głównymi działaniami na rzecz integracji Ukraińców są organizacja kursów języka litewskiego (57 proc.) oraz pomoc w procesach administracyjnych (47 proc.).

Na kolejnych miejscach plasują się działania integracyjne, takie jak organizacja edukacji dla dzieci i edukacja pozaformalna (29%), pomoc mieszkaniowa lub bezpłatne zakwaterowanie (26%), pomoc na rynku pracy, szkolenia zawodowe)25%), poradnictwo psychologiczne (22%) i ocena kwalifikacji (20%).

Ponad połowa badanych (57%) aprobuje jednorazowy dodatek instalacyjny dla Ukraińców. Znaczna część ankietowanych opowiada się również za pomocą i świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami (47 proc.), wsparciem socjalnym dla uczniów (44 proc.) oraz zasiłkami rodzinnymi (42 proc.).

Na zlecenie IOM Lietuva badanie przeprowadzono na przełomie sierpnia i września. Swoją opinię wyraziło 1015 mieszkańców Litwy.

PODCASTY I GALERIE