• Litwa
  • 30 listopada, 2015 16:35

Litwa starzeje się najszybciej w Unii

W ostatnim dziesięcioleciu społeczeństwo Litwy zestarzało się najbardziej w Unii Europejskiej. Mieszkańcy Litwy w tym okresie stali się starsi o 9 lat.

BNS
Litwa starzeje się najszybciej w Unii

Fot. BFL

Średnia unijna starzenia się mieszkańców wynosiła 6 lat.

W 1994 roku średnia wieku Litwina wynosiła 33 lata i 5 miesięcy, gdy w 2014 roku – już 42 lata 4 miesiące.

Jak wynika z danych Eurostatu, najstarsze w Unii Europejskiej pod względem wieku mieszkańców są Niemcy (45,6), Włochy (44,7), Bułgaria (43,2), Portugalia (43,1) i Grecja (43), najmłodsze Irlandia (36), Cypr (36,8), Słowacja (38,6), Luksemburg i Polska (39,2) oraz Wielka Brytania (39,9).

PODCASTY I GALERIE