• Litwa
  • 24 maja, 2018 10:50

Litwa spóźni się z wdrożeniem RODO

Na dzień przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wiemy, że Litwa będzie - choć nieznacznie - spóźniona w jego wdrożeniu, gdyż Sejm nie zdążył przyjąć odpowiednich ustaw.

zw.lt
Litwa spóźni się z wdrożeniem RODO

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Państwa członkowskie miały dwa lata na przygotowania do implementacji wspólnego regulaminu ochrony danych osobowych. Potrzebne w tym celu ustawy sejm zamierza przyjąć najpóźniej pod koniec czerwca.

Rozporządzenie RODO niejako rozszerza pojęcie danych osobowych, które do tej pory dotyczyło  głównie imion i nazwisk, adresów, dat urodzenia, e-maili itp.

Według nowego rozporządzenia dane osobowe to również numery ID, informacje dotyczące lokalizacji, wskaźniki odnośnie zdrowia fizycznego i psychicznego, statusu majątkowego oraz społecznego, a nawet dane genetyczne czy biometryczne, które pomogłyby zidentyfikować konkretną osobę.

Z dniem 25 maja 2018 r. obligatoryjne stanie się stosowanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), co będzie wiązało się ze swoistą rewolucją w tym obszarze.

PODCASTY I GALERIE