• Litwa
  • 30 lipca, 2015 6:03

Litwa przyjmie rodaków z Krymu i Doniecka

Rząd Litwy zaakceptował propozycję premiera Algirdasa Butkevičiusa, by udzielić wsparcia obywatelom Litwy, osobom pochodzenia litewskiego oraz członkom ich rodzin, którzy chcą przenieść się na Litwę z Krymu lub z objętych wojną regionów Ukrainy i tutaj osiąść.

zw.lt
Litwa przyjmie rodaków z Krymu i Doniecka

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Decyzja została podjęta z uwzględnieniem skomplikowanej sytuacji bezpieczeństwa i humanitarnej na Krymie, w obwodach Donieckim i Łuhańskim. Jak wynika z danych Ambasady Litwy na Ukrainie, od początku konfliktu wojennego złożono około 30 wniosków o przeniesienie na Litwę. Ogółem na Ukrainie jest 10 tys. osób pochodzenia litewskiego i 1,5 tys. oficjalnie zarejestrowanych obywateli Litwy.

„Obywatele Litwy i osoby pochodzenia litewskiego będą miały zapewnione wsparcie państwa w procesie integracji – otrzymają tymczasowe lokum, będą im wypłacane zasiłki, zorganizowane kursy języka litewskiego i szkolenia zawodowe” – poinformował premier Algirdas Butkevičius.

Pieniądze potrzebne na ten cel będą pochodziły ze środków wyasygnowanych przez poszczególne ministerstwa.

PODCASTY I GALERIE