• Litwa
  • 9 września, 2015 6:02

Litwa przyjmie dodatkowo 780 uchodźców

Wczoraj wyciekł dokument Komisji Europejskiej, w którym zastosowując nowy przelicznik, kraje Unii podzielą 120 tys. uchodźców. Wedle tych nowych kryteriów, na Litwę przypadnie równo 0,65 procent z tej liczby uchodźców, czyli dokładnie 780. Po dodaniu tych, na które rząd Litwy już się zgodził, będzie to ponad 1 100.

zw.lt
Litwa przyjmie dodatkowo 780  uchodźców

Fot. PAP/EPA / HENDRIK SCHMIDT

Nowy plan dzisiaj z rana ma przedstawić w orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker. Klucz, zastosowany przez Komisję w największym stopniu (aż 40 proc.) będzie uwzględniał liczbę mieszkańców i PKB kraju.

W dokumencie, który jutro przedstawi J.C.Juncker jest wpisane, że za każdego uchodźca państwo przyjmujące dostanie po 6 000 euro z budżetu unijnego. Ostateczna decyzja o nowym planie podziału uchodźców będzie przyjęta 14 września kwalifikowaną większością głosów ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że Litwa nie będzie miała prawa głosu weta.

Dla porównania, sąsiadująca Łotwa otrzyma dodatkowych 526, a Estonia 373 uchodźców. Polska wg nowego planu będzie czwartym krajem Unii przyjmującym najwięcej uchodźców, aż 9287 (oprócz tego rząd Ewy Kopacz już wcześniej zadeklarował, że przyjmie 2 tys. Syryjczyków).

PODCASTY I GALERIE