• Litwa
  • 26 kwietnia, 2015 14:12

Litwa przygotowuje się do przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

W maju Litwa będzie przewodniczyła Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

BNS
Litwa przygotowuje się do przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

Fot. BFL

W czasie przewodnictwa Litwa będzie koordynowała kwestie związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz kryzysem migracji z Afryki Północnej do Unii Europejskiej.

Zdaniem ministra spraw zagranicznych Linasa Linkevičiusa, inicjatywę rozwiązania problemu uchodźców na Morzu Śródziemnym powinny wykazać Włochy za pośrednictwem członkiń Rady Bezpieczeństwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królsestwa. Zdaniem ministra Brytyjczycy są gotowi podjąć się roli lidera w tej kwestii.

„Jednym z aspektów jest walka z ugrupowaniami kryminalnymi, równie ważne jest wsparcie humanitarne, możliwe są także misje w Afryce Północnej” – wymieniał minister.

Litwa została wybrana do Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2014 i 2015. Po raz pierwszy nasz kraj przewodniczył w radzie w lutym ubiegłego roku.

Rada Bezpieczeństwa składa się z 15 członków ONZ. Jest to jedyna instytucja, która zgodnie z prawem międzynarodowym może sankcjonować użycie siły zbrojnej. Decyzje podejmowane są większością dziewięciu głosów.

Członkowie niestali nie mogą wetować rezolucji rady, co zastrzeżone jest tylko dla jej pięciu członków stałych – USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji i Chin.

PODCASTY I GALERIE