• Litwa
  • 15 października, 2014 15:37

Litwa przekaże afgańskiej armii ponad milion litów

Rząd Litwy podjął decyzję, aby w następnym roku przekazać Siłom Zbrojnym Afganistanu 1,3 mln litów.

BNS
Litwa przekaże afgańskiej armii ponad milion litów

Fot. BFL

NATO w tym roku zakończy swoją operację w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). Tym niemniej w następnym roku na misjach wojennych w Afganistanie pozostanie część żołnierzy NATO, w tym również ok. 100 litewskich żołnierzy.

Wsparcie dla Afganistanu jest przekazywane poprzez specjalny fundusz NATO, który jest przeznaczony na utrzymanie i wyszkolenie 350 tys. afgańskich żołnierzy i policjantów.

Międzynarodowa Siła Wsparcia Bezpieczeństwa (ang. International Security Assistance Force, ISAF) – struktura wojsk operacyjnych wystawiona głównie przez siły zbrojne państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zajmująca się utrzymaniem pokoju w Afganistanie.

PODCASTY I GALERIE