• Litwa
  • 29 lipca, 2022 16:59

Litwa przekazała środki Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża na pomoc humanitarną dla Ukrainy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy, aby przyczynić się do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz złagodzenia skutków trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainie oraz pomocy ofiarom wojny, przeznaczyło 200 tys. EUR na działalność humanitarną Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) na Ukrainie.

zw.lt
Litwa przekazała środki Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża na pomoc humanitarną dla Ukrainy

Po wybuchu wojny na Ukrainie, która spowodowała również kryzys humanitarny na dużą skalę, MKCK znacznie zwiększył swoją obecność w tym kraju. Szczególnie ważne są ich starania o dotarcie do najtrudniej dostępnych obszarów, pomoc ich mieszkańcom, wsparcie placówek służby zdrowia i przyczynienie się do odbudowy infrastruktury krytycznej.

MKCK jest niezależną i neutralną organizacją pomocy humanitarnej z siedzibą w Genewie w Szwajcarii, założoną w 1863 r. i mającą mandat ustanowiony na mocy konwencji genewskich w 1949 r. w celu monitorowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego w skali globalnej oraz udzielania pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych.

MKCK jest ważną częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, na który składają się krajowe stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a także Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z siedzibą w Genewie.

PODCASTY I GALERIE