• Litwa
  • 28 stycznia, 2016 10:09

Litwa przekazała 20 tys. euro na rzecz syryjskich uchodźców w Turcji

Litwa przeznaczyła 20 tys. euro na pomoc humanitarną dla syryjskich uchodźców w Turcji – informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

BNS
Litwa przekazała 20 tys. euro na rzecz syryjskich uchodźców w Turcji

Fot. PAP/EPA / KATIA CHRISTODOULOU

Środki zostaną przelane na konto Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców.

Turcja jest głównym krajem tranzytowym dla przybywających do UE uchodźców z Syrii a współpraca z nią ma decydujące znaczenie w obliczu kryzysu związanego z napływem syryjskich uchodźców do Europy. W Turcji schroniło się ok. 2,5 mln uciekających przed wojną Syryjczyków. Bardzo wielu z nich wyrusza w dalszą drogę do UE przez  Grecję i Bałkany Zachodnie.

W 2014 r. Litwa przekazała na rzecz syryjskich uchodźców w Turcji 48,7 tys. euro, w 2015 – 90 tys. euro.

PODCASTY I GALERIE