• Litwa
  • 25 września, 2013 11:59

Litwa przeciwko przemocy seksualnej wobec kobiet

Litwa dołączyła do deklaracji zapobiegania przemocy seksualnej wobec kobiet w strefach konfliktów, podało MSZ.

BNS
Litwa przeciwko przemocy seksualnej wobec kobiet

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W opinii ministra Linasa Linkevičiusa przemoc seksualna, do której dochodzi w strefach konfliktów zbrojnych stoi na przeszkodzie odbudowy pokoju, krajów oraz praw człowieka.

W kwietniu tego roku na spotkaniu ministerialnym G8 w Londynie złożono „historyczną” deklarację, że gwałt i poważne wykroczenia seksualne w konfliktach zbrojnych stanowią zbrodnię wojenną i poważne naruszenie konwencji genewskich, co zobowiązuje państwa do ścigania i sądzenia każdego, kto się tych czynów dopuszcza.

PODCASTY I GALERIE