• Litwa
  • 6 stycznia, 2016 12:52

Litwa protestuje przeciwko siłowniom atomowym na Białorusi i w obwodzie kaliningradzkim

Litwa wzywa sąsiednie kraje, by nie kupowały energii elektrycznej z budowanych w sąsiedztwie siłowni atomowych na Białorusi i w obwodzie kaliningradzkim.

BNS
Litwa protestuje przeciwko siłowniom atomowym na Białorusi i w obwodzie kaliningradzkim

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Minister energetyki Rokas Masiulis zwrócił się do ministrów Polski, Łotwy, Estonii i Finlandii z propozycją omówienia kwestii zakupu energii z krajów trzecich, budujących niebezpiecznie elektrownie atomowe.

,,Musi być wysłany jasny sygnał, że energia elektryczna, która jest produkowana z naruszeniem międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego oraz bez oceny na środowisko, nie będzie akceptowana w UE. W związku z tym należy bezzwłocznie omówić tą kwestię – początkowo na szczeblu regionalnym, a następnie unijnym oraz przyjąć rozwiązania, które zapewniłyby jednakowe warunki zasad handlu energią elektryczną z tymi państwami” – napisano w liście do ministrów Polski, Łotwy, Estonii i Finlandii.

W ocenie Masiulisa budowane w obwodzie kaliningradzkim i na Białorusi elektrownie atomowe stanowią zagrożenie dla środowiska oraz tworzą ośrodek nieuczciwej konkurencji na rynku energii elektrycznej.

PODCASTY I GALERIE