• Litwa
  • 11 listopada, 2016 10:13

Litwa popiera Polskę, kandydującą do Rady ONZ

Litwa wyraża poparcie dla Polski kandydującej o stanowisko niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019 – głosi komunikat MSZ.

BNS
Litwa popiera Polskę, kandydującą do Rady ONZ

Fot. PAP/EPA

Wczoraj W Wilnie odbyły się konsultacje dyrektorów departamentów Narodów Zjednoczonych MSZ.

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 5 stałych i 10 niestałych członków wybieranych na dwuletnie kadencje. Litwa była jednym z 10-ciu niestałych członków w latach 2014 i 2015. Do stałych członków Rady Bezpieczeństwa należą Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Francja i Wielka Brytanie. Państwa te mają prawo weta.

PODCASTY I GALERIE