• Litwa
  • 2 marca, 2018 14:41

Litwa pomoże Estończykom w powołaniu centrum badawczego zbrodni komunizmu

Litwa dołączy do powołania międzynarodowego centrum badawczego zbrodni komunizmu w Estonii.

BNS
Litwa pomoże Estończykom w powołaniu centrum badawczego zbrodni komunizmu

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

Placówka w Tallinie powstanie we współpracy Estońskiego Instytutu Pamięci Narodowej z odpowiednimi instytucjami w Polsce, Niemczech, na Łotwie i Litwie.

W lutym odbyło się pierwsze spotkanie założycieli centrum i muzeum z udziałem przedstawicieli IPN dr Władysławem Bułhakiem z Biura Badań Historycznych oraz Joanny Kumor z Samodzielnej Sekcji Kontaktów Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN. W spotkaniu uczestniczyli ponadto: dr Gunars Nagels i prof. dr Valters Nollendorfs z Muzeum Okupacji Łotwy, dr Monika Kareniauskaite i Ramune Driaucunaite z Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.

Było to wstępne spotkanie najbliższych partnerów estońskiej placówki, dotyczące w całości projektu utworzenia międzynarodowego muzeum oraz placówki badawczej w zespole Patarei – dawnej twierdzy morskiej i więzieniu sowieckim (zwiedzanie tego miejsca było pierwszym punktem programu spotkania) . Ogłoszono już konkurs na wystrój muzeum, którego rozstrzygnięcie ma nastąpić w marcu tego roku. Prace renowacyjne planuje się na kilka lat, przy wsparciu finansowym ze strony państwa. Wiodącą idea planowanej ekspozycji miałoby być zaprezentowanie zbrodni komunistycznych w Europie i innych częściach świata, zwłaszcza w następstwie paktu Ribbentrop-Mołotow z 1939 r., oraz historii więzienia Patarei. Utworzony przy muzeum ośrodek badawczy miałby organizować międzynarodowe prace badawcze związane z tematami ekspozycji.

PODCASTY I GALERIE