• Litwa
  • 21 grudnia, 2014 16:52

Litwa i Polska wzmacniają współpracę służb granicznych

W Centrum Współpracy Służb granicznych Policyjnych i Celnych Polski i Litwy, które się mieści w Budzisku, pracują polscy i litewscy pogranicznicy. Po reorganizacji będą tu też pracowali litewscy celnicy i - w razie potrzeby - policjanci.

BNS
Litwa i Polska wzmacniają współpracę służb granicznych

Fot. BFL

Podstawowe zadania centrum to wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zwalczania przestępczości, pomoc w przekazywaniu informacji pomiędzy instytucjami, współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami zajmującymi się problematyką uchodźctwa.

PODCASTY I GALERIE